คุณต้องการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจ? 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ได้มาตรฐาน ราคาไม่แพง 2024

แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ภายในราชอาณาจักรไทย ในปัจจุบันนายจ้างชาวไทยนิยมจ้างงานแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในธุรกิจของตนมากขึ้น  แม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่แรงงานต่างด้าวก็ยังเป็นที่ต้องการในกิจการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และลดขั้นตอนในการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับแรงงานต่างด้าว ธุรกิจรับเหมาที่ต้องหาแรงงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดย่อม หรือธุรกิจร้านค้าปลีกส่งทั้งน้อยใหญ่ ดังนั้น จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างด้าวที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางสำหรับนายจ้างชาวไทยให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ควรเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ อย่างการทำบัตรและต่ออายุบัตรประจำตัวสีชมพู พาสปอร์ต วีซ่า จัดทำใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างต่างด้าวในประเทศไทยอย่างถูกต้องที่กระทรวงแรงงาน และถูกต้องตามหลัก MOU (Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาทางการทูตที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศ

หลังนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเลือกใช้บริการบริษัทและหน่วยงานจัดหางานเหล่านี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรได้รับความมั่นใจว่าทางองค์กรจะดูแล ให้คำแนะนำ และดำเนินการออกเอกสารหนังสือทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของนายจ้างเอง และคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างชาวต่างด้าวในขณะเดียวกันด้วย ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการด้านการคัดเลือกบุคคลที่เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่นายจ้างต้องการ และดูแลผลประโยชน์ของแรงงานด้วยการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำประกันสุขภาพแรงงาน บริการจัดหาที่พัก อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวด้านอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

The First Good Man Group

หาแรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว4สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์ และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง  นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ   จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

Website: www.thefirstgoodman.com

Tel. 02-949-0699089-447-5359 , 081-300-5765

Email: thefirstgoodman@gmail.com

Facebook: บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


Ems Labour Co., Ltd.

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน E.M.S. รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน E.M.S. มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน E.M.S. สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน E.M.S. แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 064-9549194”

Tel : 096-289-4994098-552-6655

Line : Emslabour

Email : info@emslabour.cominfo.emslabour@gmail.com

Facebook: facebook.com/emslabour

Website : www.emslabour.com

Advance Worker Co., Ltd.

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน Advance รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน Advance มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน Advance สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน Advance แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 065-5624295”

Tel : 064-954-9194, 065-562-4295

Line: infomou

Email : md@infomou.com, md.infomou@gmail.com

facebook : facebook.com/information.mou

Website : www.infomou.com


NP Siam บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด

แรงงานต่างด้าว mou

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด (npsiam) ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครบวงจร

-จัดหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา

– รับทำใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT

-รับต่อวีซ่าครบอายุ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี มีจุดประสงค์เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นไปตามระบบการจ้างงานแบบ MOU พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว

ลูกค้าจึงสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญา ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการจัดหาแรงงานนำเข้าใหม่ตามระบบ MOU

-ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร

-จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง

บริการงานเอกสารต่างด้าวและต่อวีซ่าใบอนุญาต ครบวงจร

-ขอทำหนังสือเดินทาง Passport

-ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A

-ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

-จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:086-777-2940

Line: @npsiam

อีเมล์. np.siam@hotmail.com

เว็บไซต์:   npsiam.com

facebook: facebook.com/Npsiam-นำเข้าแรงงานต่างด้าว-MOU


JDCS บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด

หาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด (jdcs ) ที่นี่มีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการแวะมาคุยกับกันได้ ที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในทุกๆเรื่อง และมีบริการแบบครบวงจรครับเรามี Office เป็นหลักแหล่งและจัดที่พร้อมรับพูดคุย ปรึกษากับนายจ้างทุกท่านมีประสบการมากกว่า 8 ปีทีมงานมีประสบการเกี่ยวกับเอกสารแรงงานต่างด้าวมามากว่า 8 ปีจึงทำให้มั่นใจว่าที่นี่สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

ทำงานอย่างเป็นระบบJDCS แบ่งทีมทำงานให้ทุกส่วนงานและมีระบบให้การตามงาน จึงมั่นใจได้ว่างานของลูกค้าจะจบทุกงาน อย่างมีคุณภาพ

– บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า, กัมพูชา, ลาว

– บริการงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร

ที่นี่มีความพร้อมทั้งการให้บริการในงานด้านเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นที่สำนักงานจัดหางานและ กรมการจัดหางาน

– บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว ผู้ที่ถือบัตรชมพูหรือผ่านการพิสูจน์ทราบแล้ว สามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติในประเทศเพื่อรับหนังสือแทนหนังสือเดินทาง (CI, TD) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำงานต่อไป

บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าว

ที่นี่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในทุกๆเรื่อง รับรองได้ว่าเมื่อท่านแจ้งปัญหาของท่านกับทางเราแล้ว ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

– บริการต่ออายุหนังสือต่างๆ

บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง, วีซ่าแรงงานต่างด้าว และใบอนุญาตทำงานทุกขั้นตอนตรวจสอบได้ ราคาจริงใจ และบริการด้วยใจจริง

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-044-4563

email: info@jdcs.co.th

เว็บไซต์:  www.jdcs.co.th

facebook: facebook.com/jdcscompany


KI Perumal : MOU Outsource

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2546 ทางบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงเป็นตัวแทนประสานงานในการนำแรงงาน
ต่างด้าวภายใต้ข้อตกลง MOU เข้ามาให้กับผู้ประกอบการโรงงานรับแรงงานต่างด้าว เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจัดหาแรงงานก่อสร้างแก่บริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศ ด้วยนโยบายการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบจ้างเหมา (MOU Outsource) เปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกต้อง จัดหาคนงานที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จัดส่งคนงานทดแทน จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลคนงาน และคอยประสานงานระหว่างคนงานกับผู้ว่าจ้าง รายงานการเข้าปฏิบัติงานของคนงาน และอบรมคนงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ตรวจสุขภาพ และทำใบอนุญาตทำงานให้คนงานก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน จ่ายเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รับผิดชอบการจ่ายค่าแรง และสวัสดิการให้กับคนงานตามกฎหมายแรงงานไทย จัดที่พักและรถรับส่งคนงาน ดำเนินการจัดชุดยูนิฟอร์มให้คนงาน จัดสวัสดิการประกันสุขภาพให้คนงาน พาคนงานไปรายงานตัวต่อ สตม. ทุก 90 วัน ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลแก่นายจ้างผู้ประกอบการ ลดปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอ และลดภาระในการเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน

Tel. 02-642-9918, 081-818-7234, 081-823-4883, 081-812-7199, 081-899-6498,

www.kimoulabor.com


COJ Pass and Service Recruitment

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี เกี่ยวกับการให้บริการจัดหานำเข้าแรงงาน MOU จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มดำเนินการทำเอกสารจนถึงส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน ดูแลและให้บริการต่ออายุวีซ่าแรงงานต่างด้าวทั้งแบบ 4 ปีและ 6 ปี สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาด้วยการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง รวมถึงสามารถระบุคุณสมบัติและทักษะของแรงงานได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้ด้วยการทำงานของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินกิจการจัดหาแรงงานได้โดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคุณภาพการให้บริการเอกสารแรงงานต่างด้าวด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ Web www.cojrecruitment.com

Tel. 034-812410, 081-9395188, 081-9412299

Email: cojpass@gmail.com

Facebook: cojpassandservice

www.cojrecruitment.com


Kham Many คำมะนีไทย

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด อีกหนึ่งหน่วยงานจัดหางานแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยพัฒนาการทางด้านการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ตามสโลแกนบริษัทที่ว่า “เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา” การันตีด้วยการดำเนินกิจกรรมมากมาย อาทิ จดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทจัดหางานตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติแรงงาน ลาว พม่า กัมพูชา ใบอนุญาตจัดหางาน สปป.ลาว บันทึกความร่วมมือบริษัทจัดหางานแรงงานสัญชาติเวียดนาม เป็นต้น

www.khammany.com

Tel. 02-051 0522, 091-881 6891, 096-862 3495, 095-535 962

Email: khammanythai@gmail.com

Line: 0955359626


MAE MANPOWER

แรงงานต่างด้าว

บริษัท MAE MANPOWER ให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย MOU ในรูปแบบ One Stop Service โดยจัดหาแรงงานพม่า ลาว หรือกัมพูชา ตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการไม่ว่าจะเป็นคนดูแลงานบ้าน คนทำงานสายการผลิต จนถึงแรงงานก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมีบริการรับทำเอกสารพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าว ต่ออายุพาสปอร์ตและวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน มั่นใจได้ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน จากทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถที่จะดูแล ประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการด้วยราคาที่เหมาะสม รวมถึงให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการเปลี่ยนย้ายนายจ้างในกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งด้านข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีให้คำปรึกษาตลอดทุกวัน

www.mae-service.com

Tel. 092-3468643, 081-4326082

Line: 0814326082

Email: manpower.mae@yahoo.com


Global Event: Passport Visa Work Permit

แรงงานต่างด้าว

บริษัทผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร โกลเบิ้ล อีเว้นท์ ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่อบัตรสีชมพู การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว MOU นำเข้าจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพและผ่านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

Tel. 029502128, 029502129

Email:  info@passportvisa.in.th

Line ID: @passportvisa

www.passportvisa.in.th


Tags:
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
mou แรงงานต่างด้าวพม่า
นายจ้าง หาคนทํางาน ต่างด้าว
นายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าว
รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ฟรี
ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว
รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ฟรี
โรงงานที่ต้องการ แรงงานต่างด้าว
รายชื่อบริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว mou เปลี่ยนนายจ้าง
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว สมุทรปราการ
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว กรุงเทพ
บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว ถูก
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว สมุทรสาคร
mou แรงงานต่างด้าว คืออะไร
แบบ ฟอร์ม mou แรงงาน ต่างด้าว


รับทํา mou ลาว
หาแรงงานต่างด้าว
หาคนงานต่างด้าว
จัดหาแรงงานต่างด้าว
จัดหางานต่างด้าว
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
หาแรงงานก่อสร้าง
ต้องการแรงงานต่างด้าว
ต่างด้าวหางานทํา
รับทํา mou ลาว
ค่าใช้จ่าย mou
เอกสาร mou คือ
บริษัทจัดหาแรงงาน
แหล่งแรงงานก่อสร้าง
หาแรงงานต่างด้าว
หาคนงานต่างด้าว
จัดหาแรงงานต่างด้าว
จัดหางานต่างด้าว
หาแรงงานก่อสร้าง


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 in Thailand
Logo