10 อันดับทนายความด้านกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า คุณภาพในกรุงเทพ

ทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้ที่ยื่นจดจะเป็นผู้ผลิตแต่ผู้เดียว คนอื่นไม่สามารถละเมิดสิทธิ์นี้ได้ หากคุณกำลังสนใจจะจดทะเบียนหรือกำลังมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้และต้องการทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุดในกรุงเทพ เราได้นำมาฝากคุณแล้ว โดยแต่ละที่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ดี คือ
เกณฑ์คัดเลือกทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

  1. บริษัททนายและตัวทนายต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือบริษัทและตัวทนายความทุกคนที่ให้บริการด้านกฎหมายต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง เพราะหากไม่มีก็เท่ากับเป็นทนายปลอม ให้มองผ่านได้เลย เนื่องจากไม่น่าเชื่อถือ

  1. ต้องมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า 

ทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุด ต้องมีความมีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และผ่านการว่าความคดีมาอย่างมากมาย ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสชนะคดีมากที่สุด 

3.มีความเป็นมืออาชีพ

ทนายความที่ดีจะต้องไขความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อความกังวลของคุณจะคลี่คลายโดยเร็ว รวมทั้งต้องมีความชัดเจนในเรื่องการทำงานและค่าบริการด้วย

10 อันดับทนายความด้านกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า คุณภาพในกรุงเทพ

Satjatham Law & Detective Co., Ltd.

นายผดุง คงทอง ทนายความ ผู้ก่อตั้ง “สำนักงาน สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ” เป็น สำนักงานทนายความ ตั้งแต่ปี 2531 ให้การบริการด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ว่าความ บังคับคดี ด้านสืบพฤติกรรมบุคคล สืบจับ ตามหมายจับศาล และอื่นๆอีกหลายกรณี ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ได้จดทะเบียน เป็น “บริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด” และขอขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ต่อนายทะเบียนสภาทนายความแล้ว ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดทำ เว็ปไซต์ ในชื่อว่า www.spylawyers.com และ www.spy-lawyers.com ซึ่งให้การบริการประชาชนด้านกฎหมาย ด้านบังคับคดี และด้านนักสืบ ต่อเนื่องมาจนชื่อเว็ปไซต์ดังกล่าวเป็นที่นิยมแพ่รหลายแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้ชื่อเว็ปไซต์ดังกล่าว สอดคล้อง เรียกขานได้ตรงกับชื่อเว็ปไซต์ ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ตั้ง บริษัท สปาย แอนด์ ลอเยอร์ จำกัด ไว้อีกชื่อหนึ่ง แต่การดำเนินกิจการด้านกฎหมายทั้งปวงโดยทนายความใน “สำนักงานบริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด” เช่นเดิม
บริการ
– งานที่ปรึกษากฎหมาย
ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามปัญหากฎหมาย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบปัญหาให้กับทุกท่าน
หากใช้บริการ ร่างสัญญา ให้ดำเนินคดี เรียกไปพบนอกสถานที่ หรืองานที่สอบถามมีความซับซ้อนมาก บริษัทฯจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ
งานนักสืบ -ที่ปรึกษา
รับสืบ สะกดรอย ติดตามบุคคลทุกชนิด สืบหาแหล่งผลิต การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง ข้อมูลครอบครัว สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ

เบอร์ติดต่อ : 02-922-9288-89 , 081-928-2389

Line: spy189

email: padung189@gmail.com

เว็บไซต์: www.spylawyers.com

เว็บไซต์: www.spy-lawyers.com

facebook: facebook.com/SpyLawyers


สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

บริการทนายกฎหมาย

สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิ (marutbunnag )เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2493 ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ได้ตั้งสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค ใกล้ๆกับศาลแพ่งและศาลอาญาในบริเวณเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งศาสตราจารย์มารุต บุนนาคเป็นที่รู้จักในวงสังคม โดยได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้มีความสนใจในกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และได้เข้าร่วมในองค์กรของนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น World Peace Through Law Centre, International Bar Association และ Law Association for Asia and the Pacific ซึ่งศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

จากการที่ได้ให้ความสนใจในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2514 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาคได้แนะนำเพื่อนร่วมงานให้ดำเนินงานสำนักกฎหมายให้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความสนใจและความต้องการของนักลงทุนและนักธุรกิจต่างประเทศ ในเวลาต่อมาสำนักกฎหมายนั้นได้จัดตั้งเป็นสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขอบเขตการให้บริการ

สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศมีเครือข่ายทางกฎหมายกับสำนักงานกฎหมายในต่างประเทศ เป็นจำนวนมากใน 80 ประเทศทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และเกาะต่างๆนอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งสามารถให้บริการกับบริษัทและนักลงทุนชาวไทย ที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในประเทศต่าง ๆ ได้ทุกภูมิภาคทั่วโลก เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศทั่วโลก ลิสซิ่ง เฟคเตอริ่ง การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พาณิชย์นาวี ประกันภัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใบอนุญาตโรงงาน ภาษีอากร วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา อนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาล การให้บริการทางกฎหมายแบบครบวงจร

หากคุณกำลังมองหาทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุดในกรุงเทพ มาที่นี่ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02 645-2556

เว็บไซต์:  www.marutbunnag.com


บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและสืบสวนด้านธุรกิจ อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ สามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาวและพม่า ฯลฯ

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น มีบุคลากรและทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในสายวิชาชีพมากว่า 10 ปี ทางด้านกฎหมาย การสืบ สำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ดังนั้นที่นี่จึงมั่นใจในประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ ปกป้องและส่งเสริมแบรนด์ ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและรายได้ของลูกค้า อีกทั้งการให้บริการที่เหมาะสมกับราคาและสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

– บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

– บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

– บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

– บริการสืบสวนทั่วไป

– บริการตรวจสอบสถานที่ทำงาน และสำรวจการบริการ

– บริการตรวจสอบการเคลมประกัน

– บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– บริการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

– บริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

– บริการสืบสวนสำหรับบริษัท

– บริการวิจัยทางธุรกิจ

โดยที่นี่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย พนักงานนักสืบธุรกิจ พนักงานสืบสวนบริษัท พนักงานสืบสวนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ตรวจสอบการทุจริต ผู้ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์การวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เราจึงช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถตรวจพบ ประเมินและบรรเทาความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า การละเมิดลิขสิทธิ์ การทุจริตในองค์กร ข้อมูลที่มีการปลอมแปลง การขโมยทรัพย์สิน ความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา

สนใจใช้บริการทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุดในกรุงเทพติดต่อได้เลยที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-2-7143801

เว็บไซต์: www.orioninv.co.th


บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด

คุณภาพทนายกฎหมาย

คุณปมุข ศิริอังกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเป็นอย่างมาก โดยสำเร็จการศึกษาชั้นนิติศาสตร์บัญฑิต ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง นิติกร และ พนักงาน บังคับคดี ที่บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด โดยต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2538 ได้รับใบอนุญาตให้ว่าความจากสภา ทนายความ จึงได้ทำงานในตำแหน่ง ทนายความ ที่ บริษัทเดิม จนถึงปี พ.ศ.2539 ก็ได้ลาออกมาอยู่ที่บริษัท สำนัก กฎหมาย ศักยภาพ จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทที่รับเป็น ที่ปรึกษา กฎหมาย และรับ ว่าความ ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนรับ จดทะเบียน ธุรกิจ ประเภทต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

ต่อมาเมื่อปี 2544 การให้บริการของ ปมุข เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับงาน อรรถคดี ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟ้องร้อง ดำเนินคดี ,เร่งรัด หนี้สิน ,บังคับคดี และงาน จดทะเบียน องค์กร ธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท และ  งาน บริการทาง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า เริ่มที่จะมีมากขึ้น ปมุข  จึงได้เพิ่มผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ และแปรรูปการดำเนินงานโดยได้มีการ จดทะเบียน ก่อตั้งเป็น นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า  “ บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด “ และได้ขยายการให้ บริการประเภทใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้าและได้พัฒนาบริการทางวิชาชีพประเภทต่าง ๆ  จนครบทุกสาขา ที่สำคัญได้แก่ บริการด้าน กฎหมาย , ทรัพย์สินทางปัญญา, บริการด้าน บัญชี ,ภาษี อากร และให้บริการด้าน ที่ปรึกษา ทาง การเงิน แก่ลูกค้า ทำให้บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด  เป็นบริษัททางวิชาชีพของคนไทยที่ให้บริการด้วยคุณภาพทางวิชาชีพแก่ลูกค้าทั้งด้าน กฎหมาย ภาษี อากร การเงิน และ บัญชี อย่างครบวงจร

สนใจทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุดในกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ 0-2693-3331

เว็บไซต์: www.pamook.com


Axis Intellectual Capital Pte Ltd

ทนายกฎหมายที่ดี

Axis Intellectual Capital Pte Ltd หรือ “เอซิส” เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีทนายความที่มีความสามารถ โดยก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual Properties( IP)) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เอซิสมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าบริษัทมหาชน หน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชนทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก “เอซิส” มีสำนักงานตั้งอยู่ในอีก 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

1)ไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2548)
2) เวียดนาม (ก่อตั้งเมื่อปี 2555)
3) มาเลเซีย (ก่อตั้งเมื่อปี 2557)

เอซิส”  คงความเป็นองค์กรชั้นนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการผลิตผลงานอันมีคุณภาพระดับสากล ดำเนินงานโดยที่ปรึกษาทางด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในหลากหลายสาขา หลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาของเรายังเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย  มาไปกว่านั้น ยังมีประสบการณ์โดยตรงในการยื่น แปล การจัดการ และดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจและประเภทเทคโนโลยีอันหลากหลายมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและด้วยมาตรฐานชั้นนำของกลุ่มบริษัทเอซิส ความชำนาญด้านการสื่อสารได้หลากหลายภาษา และการให้บริการอันโดดเด่น ส่งผลให้เอซิสเป็นบริษัทในระดับแนวหน้าเรื่องการดำเนินการด้านการคุ้มครองและสร้างมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ทางปัญญา

บริการของ Axis

ที่นี่ให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและบริการอื่นๆด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี เราให้บริการลูกค้าในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ของบริษัทของเราและบริษัทในเครือ เราให้บริการลูกค้าในทุกกลุ่มทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยลูกค้าของที่นี่มีทั้งบริษัทเอกชนรวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ สถานศึกษา องค์การรัฐบาล และบุคคลธรรมดา
สนใจทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-276-6188

เว็บไซต์: www.axisassociatesinternational.com


Tilleke & Gibbins

ทนายกฎหมายอาสา

Tilleke & Gibbins เป็น บริษัทกฎหมายชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย 150 ทนายความและที่ปรึกษาในกรุงเทพฯฮานอยโฮจิมินห์กรุงจาการ์ต้าพนมเปญเวียงจันทน์และย่างกุ้ง ที่นี่ยังเป็นตัวแทนนักลงทุนชั้นนำและ บริษัท ที่มีการเติบโตสูงซึ่งผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียในด้านการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์และ M & A การระงับข้อพิพาทและการดำเนินคดีและทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2433 สำนักงานใหญ่ของ Tilleke & Gibbins ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯศูนย์กลางการค้าของประเทศไทย จากสำนักงานของเราในกรุงเทพฯเราให้บริการผู้ขับขี่ในระดับภูมิภาคจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคไปจนถึงกลุ่มผู้ผลิตเพื่อผู้ประกอบการใหม่ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับสำนักงานที่กรุงเทพฯมีตัวแทนทางกฎหมายที่ไร้คู่แข่งในพื้นที่ของการทำธุรกรรมการค้าและ M & A , บริการขององค์กร , การระงับข้อพิพาทและการดำเนินคดีและทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อความเป็นเลิศในสาขาของภาษี , การกำกับดูแลกิจการ , การขนส่งและโลจิสติ , เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสื่อสารและการธนาคารและการเงิน

ทีม Tilleke & Gibbins มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 150 คนที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในระยะยาวของลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราทุ่มเทเวลาและความสามารถของเราในการให้บริการลูกค้าที่โดดเด่น ข้อมูลด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยมความคล่องแคล่วในหลายภาษาประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการทำงานในต่างประเทศและการศึกษาการเป็นผู้นำในชุมชนการอุทิศตนเพื่อการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเหล่านี้แก่ บริษัท และลูกค้าอย่างคุณ

สนใจทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 056 5555

เว็บไซต์: www.tilleke.com


Ananda

ทนายกฎหมายยุติธรรม

บริษัท อนันต์ดา อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก็ถือว่าที่นี่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเช่นกัน โดยที่นี่เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศไทย และ ฮ่องกง โดยมีสำนักงานในประเทศไทยอยู่ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี และสำนักงานสาขาในประเทศฮ่องกง

ananda บริหารโดย หุ้นส่วนธุรกิจ ชาวไทย อเมริกัน และ ยุโรป และได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีความเชียวชาญทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล บริษัทของเราได้รับรางวัล ILO Client Award ในการทำงานด้านสิทธิบัตร และ ทนายความของเรายังได้รับเลือกเป็นทนายความชั้นนำด้านทรัพย์สินทางปํญญา ทั้งทางด้านเครื่องหมายการค้า และ ทางด้านสิทธิบัตร (จากการจับอันดับในเว็บไซต์ Legal 500, MIP และ Asia Law เป็นต้น)

ทนายความทางด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของที่นี่ มีประสบการณ์ที่โดดเด่น ในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์

การให้บริการของ ananda ยังรวมไปถึง การวางแผนกลยุทธ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา การสืบสวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินคดีทางทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าในทรัพย์สินทางปัญญา และสัญญาในด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยให้ลูกความได้รับประโยชน์สูงสุดในบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศไทย และในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทของเรายังทำงานร่วมกับตัวแทนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ มีเครือข่ายใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก ในการให้บริการทางทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากลที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกความของที่นี่

ลูกค้าความของ ananda รวมถึงบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ซอฟแวร์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมแฟชั่น เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม และอิเล็กทรอนิกส์

ananda เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและทำงานร่วมกับ บริษัท ออบิส ลีกัล แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศชั้นนำ เพื่อช่วยให้ลูกความของเราได้รับประโยชน์ในงานบริการด้านกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานบริการด้านกฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท ทั้งในประเทศไทยและฮ่องกง

การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ทีมทนายความของ บริษัท อนันต์ดา อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของลูกความ ในคดีเกี่ยวกับการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ที่ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลฎีกา รวมไปถึงคดีที่ยื่นฟ้องร้อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (อาทิเช่น การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิของลูกความ)

รายละเอียดในคดีต่างๆ ที่รับผิดชอบโดยบริษัทของเรา สามารถพบได้ในส่วนข้อมูลคดีล่าสุด และส่วนของสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้เห็นถึงภาพรวมในการเยียวยาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (อาทิเช่น การดำเนินคดีอาญา การบังคับใช้สิทธิในทางแพ่ง มาตรการกีดกัน การป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น) รวมไปถึงมาตรการป้องกันและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทนายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่ดีที่สุด สามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 684 1145

เว็บไซต์: www.ananda-ip.com


ทนายกฎหมายนิยม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรมเป็นสำนักงานทนายความที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านกฎหมายด้านคดีความ โดยทีมทนายความที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพอย่างสูงส่ง สำนักงานมุ่งหวัง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคดีความของท่าน ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุดในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร 

 “บริการด้วยใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

บริการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 1) บริการด้านคดีความ รับว่าต่าง แก้ต่าง (ฟ้องคดี ต่อสู้คดี) คดีความทุกประเภท

 – คดีอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์,

 คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท,

– คดีหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค, คดีฆ่า, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฟ้องเท็จ

– คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, คดีปลอมเอกสาร

 – คดีแพ่ง » คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม

– คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง 

 – คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์,

– คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ

 – คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ,

ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

 – คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ »

– คดีละเมิดลิขสิทธิ์, คดีทะเบียนการค้า, คดีเลียนเครื่องหมายการค้า, คดีสิทธิบัตร,อนุญาโตตุลาการ, คดีเกี่ยวด้วยสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

 – คดีปกครอง » ฟ้องหน่วยงานรัฐกระทำละเมิด, คดีคำสั่งทางปกครอง ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด, ฟ้องสัญญาสัมปทาน

 – คดีล้มละลาย » ฟ้องบุคคลล้มละลาย, ฟ้องนิติบุคคลล้มละลาย, 

ฟื้นฟูกิจการ

 – คดีแรงงาน » ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

– คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด

 – คดีภาษีอากร » คดีถูกฟ้องเรียกค่าภาษี

 – คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย,

– คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพยายามฆ่า, คดีร่วมกันปล้น, คดีจำหน่ายยาเสพติด,

 – คดีที่ไม่มีข้อพิพาท (ฝ่ายเดียว) » ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ

 2) บริการด้านกฎหมายอื่น

ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีความ และปัญหากฎหมายทั่วไป รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรเอกชน หน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม

 3) บริการด้านรับรองเอกสาร

– รับรองเอกสาร » ต้นฉบับเอกสาร, สำเนาเอกสาร, คำแปล, คำให้การ, สัญญาเอกชน, ประวัติการศึกษา (resume), ประวัติการทำงาน (portfolio)   

– รับรองบุคคล » กรรมการนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, พยานนิติกรรม 

– รับรองลายมือชื่อ » กรรมการนิติบุคคล, พยานนิติกรรม, คู่สัญญา

 4) บริการจัดทำนิติกรรมสัญญา 

– ร่างพินัยกรรม, หนังสือร้องทุกข์, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, สัญญา,หนังสือให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

 5) บริการด้านธุรกิจ ได้แก่

– รับจดทะเบียนธุรกิจ, รับจดทะเบียนสมาคม, ทำบัญชี, งบการเงิน,วางแผนภาษี

 และอื่นๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 091-1784-515

เว็บไซต์: www.chatthamlegal.com


TANAYSEK สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน

ทนายกฎหมายที่ยอมรับ

สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน ยินดีให้บริการทางด้านกฎหมาย และงานต่าง ๆ สำหรับกิจการหรือธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็น

– งานบริการด้านทนายความ ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทุกประเภทคดี ทั้งคดีอาญา, คดีแพ่ง, คดีจัดการมรดก, คดีเวนคืนที่ดิน, คดีแรงงาน, คดีลิขสิทธิ์, คดีสิทธิบัตร ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล จัดหาหลักประกันในการประกันตัว

– งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รับเป็นที่ปรึกษากในการยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจาข้อเรียกร้อง หรือการระงับข้อพิพาทแรงงาน

– งานบริการด้าน Notarial Services Attorney ให้บริการด้านการรับรองลายมือชื่อรับรองเอกสาร ต่าง ๆ 

งานบริการด้านธุรกิจ จดทะบียนจัดตั้งทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน วางแผนการทำธุรกรรมของบริษัทมหาชนที่อยู่ในบังคับตลาดหลักทรัพย์  วางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง

– งานวิชาการ บรรยายพิเศษด้านกฎหมาย, ด้านแรงงาน, ด้านแรงงานสัมพันธ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 084-044-1051

เว็บไซต์: www.tanaysek.com


NSK INTERNATIONAL LAW สำนักงานกฎหมายสากล เอ็นเอสเค

มาตรฐานทนายกฎหมาย

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสากล เอ็น เอส เค ที่พร้อมให้บริการที่ปรึกษากฎหมายแก่คุณ ที่นี่มีทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายทั้งกับชาวไทย และชาวต่างชาติ อาทิเช่น

– บริการทำคำรับรองเอกสารโดยทนายผู้เชี่ยวชาญ (Notarization and Certification)

– ที่ปรึกษากฎหมาย และธุรกิจ (รายเดือน,รายครั้ง,รายชั่วโมง)

– บริการด้านกฎหมายคนเข้าเมือง (Visa & Immigration)

– ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

– บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ (Corporate and Business)

– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, 

– จดทะเบียนบริษัท

– ร่างนิติกรรมสัญญา

– บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (Intellectual Property & International Trade Law)

– บริการด้านกฎหมายครอบครัว (Family Law)

– บริการด้านกฏหมายแรงงาน (Labour Law)

– บริการด้านกฎหมายโรงเรือนและที่ดิน (Real Estate)

– บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)

– บริการด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting and Taxation)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษากฎหมาย
ทางบริษัทยินดีให้คำที่ปรึกษากฎหมายแก่ท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
และสามารถส่งคำถามมาที่   

เบอร์โทรติดต่อ: 086 905 9244

เว็บไซต์: www.nskinterlaw.wordpress.com


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 in Thailand
Logo